top of page

BRANSCH

Riksföreningen Gästhamnar Sverige är en kraftfull och dedikerad aktör som arbetar för att säkerställa schyssta villkor, enkel företagsdrift och positiv utveckling inom gästhamnsbranschen.
 

Riksföreningen Gästhamnar Sverige arbetar aktivt för att främja schyssta villkor inom gästhamnsbranschen. Föreningen fokuserar på att underlätta verksamheter att driva gästhamnar och betonar deras vikt inom besöksnäringen genom insamling av relevant statistik.
 

Föreningen engagerar sig även i politiska frågor, särskilt gällande den enligt RGS, orättvisa och osunda konkurrensen som råder i besöksnäringen gällande moms, och agerar som en förespråkare för att säkerställa rättvisa beslut och lagstiftning som stödjer gästhamnsföretagare.
 

Genom aktivt deltagande i nätverk relaterade till besöksnäringen och båtlivet strävar föreningen efter att påverka och bidra till positiva förändringar för branschen och dess intressenter.
 

I korthet, föreningen är en kraftfull och dedikerad aktör som arbetar för schyssta villkor och positiv utveckling inom gästhamnsbranschen. Vi ser fram emot fortsatt framgång i en fantastisk bransch.

Vill du bli medlem? Läs mer här!

RGS i korthet 

  • RGS deltar i olika samråd inom båtlivet b la Båtmiljörådet, Sjösäkerhetsrådet och Båtliv Sverige.

  • RGS som organisation är medlem i Sweboat och Visita.

  • RGS inhämtar, sammanställer och redovisar Sveriges officiella gästhamnsstatistik till Tillväxtverket och Sveriges regioner.

  • RGS medlemshamnar har ingångna avtal med b la Tullverket.

  • RGS tar fram och är behjälplig med olika styrdokument, policydokument såsom ett stöd och för den enskilda gästhamnens etablering, dagliga rutiner och marknadsföring.

  • RGS marknadsverktyg, magasinet gästhamnsguiden, gasthamnsguiden.se och Gästhamnsguidens app.

  • RGS arrangerar utbildningsträffar, studieresor och medlemsmöten som syftar till att stärka Sveriges gästhamnar i deras tekniska, organisatoriska och affärsmässiga utveckling.

  • RGS godkänner Sveriges gästhamnar och säkrar gästhamnen som en säker och trygg och hållbar maritim destination.

 

 

bottom of page