top of page

Om oss

Riksföreningen Gästhamnar Sverige nedan kallad RGS är en branschorganisation som är politiskt och religiöst obunden vars uppdrag innefattar följande:

  • RGS ska samla, stödja och företräda gästhamnarna i Sverige som bransch.

  • Bevaka och påverka gästhamnsutvecklingen i Sverige.

  • RGS skall sträva efter lokal, regional, nationell och internationell samverkan i sina uppdrag med att skapa hållbara gästhamnar.

  • RGS ska arbeta med nationell och internationell marknadsföring av Sveriges maritima destinationer med gästhamnarna i fokus.
     

Föreningen omsluter idag dryga 400 officiella gästhamnar i Sverige. Dessa drivs av Kommuner, Föreningar och Privata företag. 85% av Sveriges alla gästhamnar är anslutna till branschorganisationen och är därmed godkända gästhamnar med rätt att sätta upp skylt samt hissa den officiella gästhamnsflaggan som är en symbol som visar att gästhamnen uppfyller högt ställda krav och erbjuder ett professionellt värdskap i en trygg och säker hållbar miljö.

RGS 3 BOXAR

RGS arbete grundar sig i tre boxar. Varje box har flertalet delar inom sig. Indelningen är gjord med syftet att vårt arbete skall vara tydligt för såväl medlemmar, utomstående, föreningens personal m.fl. Det ska helt enkelt vara lätt att förstå föreningens arbete oavsett läsare. Klicka gärna in på respektive box för att läsa mer!

bottom of page