Kontakta oss!

RGS kansli är öppet vardagar mellan kl. 08.00 – 17.00 och bemannas av Anton Karlsson.

Frågor gällande föreningen, gästhamnsutveckling och samarbeten,

vänligen kontakta vår Generalsekreterare Dick Netterlid.

ANTON_FÄRG_WEBB-1.jpg

 

Anton Karlsson

Kansliet

 Telefonnummer: +46(0)706-648666

Email: info@gasthamnarsverige.se

 

Dick Netterlid

Generalsekreterare

 Telefonnummer:+46(0)70 5 912990

Email: dick@netterlid.com

RGS Organisation

STYRELSEN

Ordförande

Klas Hjärtstam

klas@konsultsmedjan.se

+46(0)707-284646

 

Vice ordförande

Rasmus Berg

rasmus@djurgardshamnen.se

+46(0)703-414764

 

Kassör

Björn Altnäs

bjorn@altnas.se

+46(0)703-414764

 

Ledamot

Andreas Nilsson

andreas@nyavatten.se

+46(0)707-900910

 

Ledamot

Fredrik Barthold

fredrik@dockspot.com

+46(0)702-311146

Ledamot

Stefan Johnson

stefan.johnson@kalmar.se

+46(0)702-492495

 

SUPPLEANT

Rikard Andersson

rikard.andersson@nynashamn.se

+46(0)8-52073931

SUPPLEANT

Anders Lindskog

anders.lindskog@gmail.com

+46(0)704-401114

REVISORER

Kenneth Lindrooth

lindrooth@msn.com

+46(0)700-075149

 

Lars Larsson

ll.lby@live.se

+46(0)455-26477, +46(0)709-226477

 

VALBEREDNING

Inga-Britt Söderström

ingabritt@gmail.com 

+46(0)768484858

Helena Pagoldh

helena@sundbyholmsgasthamn.se

+46(0)705-252582