top of page

AKTUELLT

Senaste nytt

Förändringar i styrelsen 2024

Efter RGS årsmöte den 12 april står det klart att det blir en del förändringar i styrelsen till 2024. Läs mer nedan.

Vi tackar av vår ordförande Klas Hjärtstam efter 5 år på posten. Klas har med sitt engagemang och kunskaper inom såväl gästhamnsdrift som styrelsearbete gjort ett gediget jobb med RGS för att komma dit föreningen är idag. Klas fortsätter vara verksam inom RGS som en av två revisorer.

Vi tackar även av Anders Lindskog som styrelseledamot samt Björn Altnäs som kassör. Anders och Björn har gjort ett fantastiskt jobb för föreningen och bidragit med både kunskaper och energi i sina respektive roller. Björn var med och startade föreningen 2002 och har varit en drivande faktor att RGS har kunnat utvecklas till den gästhamnsorganisation som man idag är. Björn sitter kvar som suppleant under 2024.

Vi tackar även av vår revisor sedan många år Lars Larsson.

I och med avtackningen av flertalet personer välkomnar vi också nya krafter in i styrelsen. Vi är väldigt glada att kunna presentera Andreas Nilsson som ny ordförande i RGS. Andreas har sedan tidigare varit ledamot och senast även vice ordförande för föreningen och tar nu sig an uppgiften att styra skutan vidare. I och med Andreas förflyttning från vice ordförande till ordförande valdes ledamoten Fredrik Barthold till vice ordförande.

Vi välkomnar även två nya ledamöter in i styrelsen. Det är med stor glädje vi kan presentera Ann Haraldsson samt Johan Wolpher Wekell in i styrelsen.

Ann verkar idag som VD för bolaget Södra Bohuslän turism och har ett stort intresse i destinationsutveckling och båtlivet. Ann sitter även med i föreningen Svenska destinationsnätverk som omfattar ca 50 lokala destinationer som samverkar för kunskapsöverföring samt påverkansorgan för nationella besöksnäringsfrågor. Med Ann i styrelsen får vi en driven och erfaren person som har stor kunskap inom just besöksnäring och drift av bolag.

Johan äger och driver sedan 2018 bolaget Apelago Group AB i Trosa som har verksamheter inom gästhamn, camping, restaurang, cafe, skärgårdstrafik med mera. I Johan får RGS en entreprenör ut i fingerspetsarna som har gedigen erfarenhet inom destinationsutveckling och konceptbyggande. Johan sitter även med i styrelsen för STUA AB (Sörmlands Turismutveckling).

”Med min bakgrund inom destinationsutveckling och breda erfarenhet inom turismindustrin är jag övertygad om att jag kan bidra till att stärka RGS:s roll som en ledande aktör inom svensk gästhamnsturism och arbeta för att locka fler besökare till våra vackra hamnar längs Sveriges kustlinje."  säger Johan.

Vi säger också varmt välkommen till Henrik Olsson som valts till suppleant på ett år. Henrik arbetar inom besöksnäringen i Härnösand och har goda erfarenheter kring just turism och destinationsutveckling.

Vi ser fram emot en spännande säsong och framtid inom RGS!

2024 års styrelse består av

Ordförande: Andreas Nilsson, vald till 2025

Vice ordförande: Fredrik Barthold, vald till 2025

 

Ledamot:

Stefan Johnson – vald till 2025

Rikard Andersson – vald till 2025

Rasmus Berg - vald till 2025

Ann Haraldsson - vald till 2026

Johan Wolpher Wekell - vald till 2026

LG Alsterberg - vald till 2026

Suppleant:

Björn Altnäs - vald till 2025

Henrik Olsson - vald till 2025

Revisor:

Klas Hjärtstam - vald till 2025

LG Forss - Vald till 2025

Valberedning:

Helena Pagoldh - vald 2025

En plats vakant tills vidare

Senaste nytt

Pressmeddelande 14 december 2023

Fritidsbåtslivet är bortglömt i Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade havsplaner – båtorganisationer, båtbranschen och gästhamnsorganisationen är kritiska.

Havs- och vattenmyndigheten har lagt förslag om ändrade havsplaner, med konsekvensbeskrivning, i ljuset av etablering av havsbaserad vindkraft, (Dnr2168-3). Båtorganisationerna, båtbranschen och gästhamnsorganisationen har lämnat in ett remissvar där man är kritiska. Inte till havsbaserad vindkraft, utan till att förslaget samt konsekvensbeskrivningen inte tar hänsyn till fritidsbåtar. Hur fritidsbåtarna rör sig i områdena för planerna och sjösäkerheten för fritidsbåtarna, finns exempelvis inte med. ”Vi finner att utredningen och konsekvensbeskrivningen inte har utrett påverkan för fritidsbåtslivet i tillräcklig utsträckning”, säger man i remissvaret.

​- Vi är dock positiva till utbyggnaden av fossilfri energiutvinning såsom havsbaserad vindkraft. Men vill att fritidsbåtslivet och dess sjösäkerhetsbehov tas med i planerna och att konsekvenser för fritidsbåtslivet utreds ordentligt, säger man.

I remissvaret har man lagt in kartor av fritidsbåtarnas rörelser i områden där myndigheten anser det lämpligt med havsbaserad vindkraft. Bilderna visar områdena norra Öland, Gotlands västkust, Stockholms södra skärgård och ostkust, Skagerrak och Kattegatt samt västkusten. Gemensamt för alla områden är att myndigheten i konsekvensutredningen inte undersökt om havsbaserad vindkraft hindrar fritidsbåtarnas rörelser i områdena eller tagit upp frågan om sjösäkerheten för fritidsbåtarna.

 

Kartorna är producerade av Sjöfartsverket för båtorganisationerna och gjorda från insamlade AIS-data från klass B-transponders på svenska fritidsbåtar.

-    Vi kan se att det är många fritidsbåtar i rörelse i de områden som pekas ut som lämpliga för vindkraftsparker. De facto att fritidsbåtarna kommer att hindras där tas inte alls upp i utredningen, säger man i remissvaret.

Fritidsbåtar används både som rekreation och för transporter, samt är även en viktig näring för lokalsamhällen runt Sveriges kuster.  Enligt Transportstyrelsens båtlivsundersökning 2020 utövar 2.2 miljoner människor båtliv varje år, till detta kommer turistande fritidsbåtar från våra grannländer.

 

Nedan följer ytterligare punkter som båtlivsorganisationerna, båtbranschen och gästhamnsorganisationen önskar att myndigheten tar med:

  • Säkerhetsaspekt; undersök i vilken mån sjöräddning, från vatten och från luften, kan påverkas av havsbaserad vindkraft och på vilket sätt det påverkar säkerheten för fritidsbåtar och annan sjöfart.

  • Säkerhetsaspekt; utred frågan om fria färdvägar genom vindkraftsparkerna. Samt om parkerna kan hindra fritidsbåtar från att söka nödhamn vid hårt väder.

  • Undersök i vilken mån installationer i form av kablar, ställverk och transformatorer kan påverka navigationsinstrument och kommunikationsutrustning på fritidsbåtar och sjöfart.

  • Placera och utforma de havsbaserade vindkraftsparkerna på ett sådant sätt att landskapslinjen och den fria horisonten inte påverkas från land eller öar, innanför den så kallade baslinjen.

 

Båtorganisationerna är Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet med tillsammans drygt 300 000 medlemmar. Sweboat är båtbranschens intresseorganisation med omkring 400 medlemsföretag. Riksföreningen Gästhamnar Sverige representerar 400 gästhamnar i Sverige, vilket är ca 85% av alla gästhamnar.

 

Vid frågor kontakta:

Peter Karlsson                                                         Fredrik Norén                                                       Marie Björling Duell

Verksamhetschef                                                   Generalsekreterare                                               Förbundsdirektör
Svenska Båtunionen                                             Svenska Kryssarklubben                                      Svenska Seglarförbundet

072-748 59 61                                                         070-194 32 97                                                       070-551 07 05

 

Mats Eriksson                                                           Erik Martinsson

VD Sweboat -                                                           Generalsekreterare
Båtbranschens Riksförbund                                   Riksföreningen Gästhamnar Sverige

070-342 06 99                                                          0733-128144


 

Alla nyheter

Gästhamnsträff med kluster Kalmarsund/Öland

Fina Kalmar Slott var dagens mötesplats och vilken medlemsträff det blev. Medlemmar från Torsås kommun i söder till Mörbylånga och Borgholm i Öst till Oskarshamn i norr medverkade. Likaså var turistchefer från Torsås, Kalmar och Oskarshamns kommun på plats för att fylla en förmiddag med nätverkande, diskussioner kring säsongen som gått och marknadsföring för 2024. 

Tack till Stefan på Destination Kalmar som hjälpt till med lokal och värdskap! 

 


 

Kalmar slott1.jpg

Gästhamnsträff med kluster Blekinge

Onsdag 4/10 arrangerade vi på RGS en gästhamnsträff med medlemmar i Blekinge på Ronneby Vandrarhem. Bra uppslutning där totalt 19 gästhamnar av 25 möjliga dök upp för en förmiddag ihop. Fokuset för dagen var uppstart av nätverk, marknadsföring 2024 och värdskap. Mattias från Visit Blekinge var på plats och pratade om just värdskap och hur viktigt detta är för att bemöta gästen på rätt sätt. 
 

Vi tackar såväl Mattias som alla deltagande medlemmar och även Ronneby vandrarhem för en trevlig och lärorik stund ihop.

 


 

Kluster Blekinge - Träff i Ronneby 20231

Härlig fredag i Skanör!

I fredags (8/9) samlades ett härligt gäng medlemshamnar från Öresundsregionen i Skanör för en förmiddag ihop. Peter och Carl-Johan från Skanörs hamn välkomnade oss med solsken och visning av sin helt nybyggda hamn, en imponerade sådan!

Utöver vackert väder och hamnvisning stod nätverkande och marknadsföring 2024 högst upp på agendan. 

 

Vi tackar Peter och Carl-Johan för värdskapet och ser redan fram emot bästa träff med detta goa gäng!
 

DSC03847.jpg
Fästpunkt 1
bottom of page