top of page

Välkommen till Riksföreningen Gästhamnar Sverige!

 

RGS är partipolitiskt obunden sammanslutning av de som driver gästhamnar i Sverige. RGS har till ändamål att främja sina medlemmar och dess gästhamnars intressen genom att bidra till synlighet i olika sammanhang och för att utveckla gästhamnarna i Sverige. Därför arbetar vi tillsammans med våra medlemmar och andra aktörer för att utveckla gästhamnarna till modernare, säkrare, gästvänligare och mer hållbara boendeanläggningar.

På den här webbplatsen förser vi våra medlemmar och dess gästhamnar, aktörer i branschen, politiker, myndigheter och media med information och nytta inom vår bransch.  

Årets Gästhamnsguide

RGS Medlemsmatrikel

Här finns Gästhamnsguiden
  • Instagram
flygande Sail
Lyxbåtar Sailing
Aerial Boat Shot
Riksföreningen Gästhamnar Sverige
bottom of page