top of page

Välkommen till

Riksföreningen Gästhamnar Sverige!

 

Riksföreningen Gästhamnar Sverige (RGS) är en branschorganisation som är politiskt och religiöst obunden vars uppdrag innefattar att samla, stödja och företräda gästhamnarna i Sverige som bransch. RGS ska även bidra med att bevaka och påverka gästhamnsutvecklingen i Sverige för våra medlemmar.

Föreningen skall sträva efter lokal, regional, nationell och internationell samverkan och marknadsföring i sina uppdrag med att skapa hållbara gästhamnar i syfte att attrahera fler människor till båtlivet i Sverige.
 

Senaste nytt

RGS 3 BOXAR

RGS arbete grundar sig i tre boxar. Varje box har flertalet delar inom sig. Indelningen är gjord med syftet att vårt arbete skall vara tydligt för såväl medlemmar, utomstående, föreningens personal m.fl. Det ska helt enkelt vara lätt att förstå föreningens arbete oavsett läsare. Klicka gärna in på respektive box för att läsa mer!

Årets Gästhamnsguide

Här finns Gästhamnsguiden
  • Instagram
GG framsida 2024.JPG
flygande Sail
Lyxbåtar Sailing
Aerial Boat Shot
Riksföreningen Gästhamnar Sverige
bottom of page