Om RGS

Riksföreningen Gästhamnar Sverige är gästhamnarnas egen branschförening. Vi finns till för att hjälpa våra medlemmar att presentera och att utveckla sina hamnar, för att du som gäst ska lätt hitta och alltid vara nöjd när du besöker någon gästhamn som finns presenterad i Gästhamnsguiden och är märkt med vår symbol.

”Trygg och säker hamn” är honnörsord för vår verksamhet. Därför är betygen som presenteras i guiden avseende säkerhet, miljö, toaletter och duschar viktig information till dig som gäst.

Även den service som hamnen kan erbjuda finns i presentationen av gästhamnar. Gästhamnsbeläggningen i Sverige ökar för varje år.

Båtturismen förväntningar och krav ökar, inte minst beroende på att en tredjedel av gästhamnsbesökarna kommer från andra länder än Sverige. Därför arbetar vi tillsammans med gästhamnarna för att de ska utvecklas till moderna boendeanläggningar.

Webmaster: Anton Karlsson