Medlemskap i RGS är ditt ansikte utåt

Den 1 juni 2015 startade RGS upp sitt kansli och Lise Backby Moberg trädde i kraft som vår första Generalsekreterare som bl a ska genomföra styrelsens gemensamma beslut och ansvara för vårt kansli. Det innebär att alla medlems- och hamnkontakter numera sker via RGS kansli. Fokus kommer ligga på medlemsnytta genom ökat driftsstöd, erfarenhetsutbyte, branschnärvaro och marknadsföring. Vårt mål är att ni ska vara nöjda medlemmar och samtidigt känna att ni kan dra nytta av ert medlemskap i RGS. 

Medlemskap i Riksföreningen Gästhamnar Sverige (RGS) är öppen för alla gästhamnar med mer än 10 st platser och klassificerar sig.

Genom ditt medlemskap och serviceavtal med RGS får ni många fördelar som kan vara till hjälp för att driva er gästhamn och nedan ser ni en sammanfattning av vad medlemskapet har för fördelar:

 Marknadsföring:

 • Rätt att bära den officiella gästhamnssymbolen på flaggor och skyltar, samt ny medlemsdekal
 • Databas över medlemmars hamnars grunduppgifter för marknadsföring i andra kanaler.
 • Sammanställning av statistik för publicering i påverkande organ
 • Gratis presentation med grunduppgifter som officiell svensk gästhamn i den tryckta Gästhamnsguiden och en egen sida på www.gasthamnsguiden.se inkl dess App.
 • Gemensam marknadsföring i samband med olika mötesplatser där RGS representerar medlemmarna.

Klassificering:

 • Möjlighet att klassificera din hamn/dina hamnar samt uppdatera klassificeringen under hela året.

 Utbildning och rådgivning:

 • Stöd för Säker hamn och Värdskapet genom dokumentation, handledning och rådgivning.
 • Nyhetsbrev, gästhamnsträffar och medlemsportal för tips och erfarenhetsutbyte.
 • Kansliservice med bl a möjlighet att köpa flaggor, skyltar och material.

Hamnutveckling:

 • RGS är medlem i Sjösäkerhetsrådet och Sweboat.
 • RGS ska lobba för bättre gästhamnsvillkor och vara en aktiv partner i utvecklingsprojekt.
 • RGS ska aktivt ta del i destinationsutveckling för att gästhamnar ska bli en naturlig del av besöksnäringen.

 

Medlemskap söker man genom att kontakta oss.