Guide inför offertförfrågan av småbåtshamnar mm.

Denna guide har tagits fram av Riksföreningen Gästhamnar Sverige i samarbete med svenska leverantörer av bryggor, ankringsmateriel och tillbehör. Tanken är att harmoniera internationella regelverk med svenska, så att upphandlingar görs på bra och likvärdiga grunder.

Många båtklubbar och gästhamnsägare har svårt att definiera vad man egentligen vill anskaffa vid en renovering, ombyggnad eller nybyggnad. Detta beror mestadels på att man inte vet vilka krav som ställs på anläggningen eller om det överhuvudtaget finns några krav.

Motsvarande har leverantörerna svårt att offerera rätt produkt om inte de rätta ingångsvärdena finns i offertförfrågan. Resultatet kan bli att en anläggning som redan efter några år måste bytas ut eftersom den inte var dimensionerad efter de verkliga behoven och kraven. Hamnägaren kanske valde ett billigare alternativ som inte var jämförbart tekniskt.

Det är därför viktigt att på ett så allsidigt sätt beskriva anläggningens läge, storlek, privat/kommersiell samt infrastrukturen runt hamnen.

Ladda ner guiden här! (doc)